Atlas

2016-2020

Atlas ptaków lęgowych

„Atlas ptaków lęgowych Pomorza” jest inicjatywą regionalną podjętą ze względu na planowane wydanie monografii awifaunistycznej. Jeden z tomów tego opracowania będzie dotyczył ptaków lęgowych Pomorza, w którym uwzględnione zostaną wyniki niniejszego programu.

Cele Atlasu:
(1)     Zebranie danych o rozmieszczeniu i rozpowszechnieniu wszystkich gatunków ptaków lęgowych na Pomorzu w rozdzielczości 10×10 km;
(2)     Estymacja wielkości populacji rzadkich i nielicznych gatunków;
(3)     Analiza zmian rozmieszczenia i rozpowszechnienia poszczególnych gatunków w czasie (pomiędzy dwoma edycjami Atlasu – jako publikację referencyjną traktując „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004”);
(4)     Udostępnienie danych do nowego atlasu europejskiego (druk planowany ok. roku 2020).

Materiały do pobrania

Formularz zbiorczy

ver. 2021 (xls)

Rozmieszczenie kwadratów

Plik Google Earth (kml)

Rezerwacja kwadratów

Legenda:

jasno-szary – już policzone
ciemno-szary – zarezerwowane
czerwony – do wzięcia

Wstępne wyniki

Prezentacja z podsumowaniem wyników w roku 2016

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2017

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2018

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2019