Atlas

2016-2020

Atlas ptaków lęgowych

„Atlas ptaków lęgowych Pomorza” jest inicjatywą regionalną podjętą ze względu na planowane wydanie monografii awifaunistycznej. Jeden z tomów tego opracowania będzie dotyczył ptaków lęgowych Pomorza, w którym uwzględnione zostaną wyniki niniejszego programu.

Cele Atlasu:
(1)     Zebranie danych o rozmieszczeniu i rozpowszechnieniu wszystkich gatunków ptaków lęgowych na Pomorzu w rozdzielczości 10×10 km;
(2)     Estymacja wielkości populacji rzadkich i nielicznych gatunków;
(3)     Analiza zmian rozmieszczenia i rozpowszechnienia poszczególnych gatunków w czasie (pomiędzy dwoma edycjami Atlasu – jako publikację referencyjną traktując „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004”);
(4)     Udostępnienie danych do nowego atlasu europejskiego (druk planowany ok. roku 2020).

Materiały do pobrania

Rozmieszczenie kwadratów

Plik Google Earth (kml)

Rezerwacja kwadratów

Jeśli chcesz wziąć udział w liczeniach to zapraszamy do wyboru powierzchni 10 km x 10 km na poniższej mapie. W celu wybrania powierzchni należy kliknąć w jej obszar, co spowoduje wyświetlenie ramki z informacją o powierzchni, kontaktem do koordynatora oraz linkiem do mapki topograficznej. Swój wybór powierzchni należy zgłosić wysyłając wiadomość e-mail do właściwego koordynatora, który po zweryfikowaniu zgłoszenia prześle informację zwrotną.

Zielony – robota wykonana
Niebieski – powierzchnie zarezerwowane na 2018
Fioletowy – powierzchnie zarezerwowana na 2019-2020

Wstępne wyniki

Prezentacja z podsumowaniem wyników w roku 2016

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2017