Atlas

2016-2020

Atlas ptaków lęgowych

„Atlas ptaków lęgowych Pomorza” jest inicjatywą regionalną podjętą ze względu na planowane wydanie monografii awifaunistycznej. Jeden z tomów tego opracowania będzie dotyczył ptaków lęgowych Pomorza, w którym uwzględnione zostaną wyniki niniejszego programu.

Cele Atlasu:
(1)     Zebranie danych o rozmieszczeniu i rozpowszechnieniu wszystkich gatunków ptaków lęgowych na Pomorzu w rozdzielczości 10×10 km;
(2)     Estymacja wielkości populacji rzadkich i nielicznych gatunków;
(3)     Analiza zmian rozmieszczenia i rozpowszechnienia poszczególnych gatunków w czasie (pomiędzy dwoma edycjami Atlasu – jako publikację referencyjną traktując „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004”);
(4)     Udostępnienie danych do nowego atlasu europejskiego (druk planowany ok. roku 2020).

Materiały do pobrania

Formularz zbiorczy

ver. 2019 (xls)

Rozmieszczenie kwadratów

Plik Google Earth (kml)

Rezerwacja kwadratów

Jeśli chcesz wziąć udział w liczeniach to zapraszamy do wyboru powierzchni 10 km x 10 km na poniższej mapie. W celu wybrania powierzchni należy kliknąć w jej obszar, co spowoduje wyświetlenie ramki z informacją o powierzchni, kontaktem do koordynatora oraz linkiem do mapki topograficznej. Swój wybór powierzchni należy zgłosić wysyłając wiadomość e-mail do właściwego koordynatora, który po zweryfikowaniu zgłoszenia prześle informację zwrotną.

Zielony – robota wykonana
Niebieski – powierzchnie zarezerwowane na 2018
Fioletowy – powierzchnie zarezerwowana na 2019-2020

Wstępne wyniki

Prezentacja z podsumowaniem wyników w roku 2016

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2017

Prezentacja z podsumowaniem wyników w latach 2016-2018