Pomorski Region Ornitologiczny

Region powstał w 2011 r. z połączenia trzech dawnych regionów ornitologicznych: Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe i Pomorze Gdańskie.

Ludzie tworzący region i działający w nim to profesjonalni ornitolodzy i miłośnicy ptaków skupieni wokół ośrodków naukowych i stowarzyszeń w większych miastach regionu. W Szczecinie jest to Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i Uniwersytet Szczeciński, w Trójmieście to Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling”, Stacja Ornitologiczna Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Górkach Wschodnich i Uniwersytet Gdański, a w Słupsku Klub Ornitologów Pomorza Środkowego.

Liczba ornitologów na Pomorzu to ponad 150 osób mniej lub bardziej zainteresowanych ptakami.

Aktualności

Akcje

Atlas

„Atlas ptaków lęgowych Pomorza” to obecnie największa akcja prowadzona w regionie. Atlas obejmuje lata 2016-2020, a dane zbierane są w siatce kwadratów 10 x 10 km. Zapraszamy do współpracy!

MPPL

W celu uzyskania danych o liczebności i rozmieszczeniu liczynych gatunków ptaków do monografii Ptaki Pomorza wykorzystane będą dane zbierane w ramach akcji MPPL. W związku z tym zachęcamy do zwiększenia frekwencji w tym projekcie.

Inne

Każdego roku prowadzimy działania dedykowane pojedynczym gatunkom bądź ich grupom. Przeprowadziliśmy inwentaryzacje gawrona, mew oraz rybitw. Sprawozdania z akcji dostępne są w aktualnościach.