IX Zjazd PRO – komunikat I

KOMUNIKAT I

Wszystkich zainteresowanych ptakami, ich badaniami i ochroną na Pomorzu zapraszamy do udziału w IX ZJEŹDZIE ORNITOLOGÓW POMORZA, który odbędzie się w dniach 8 – 10 marca 2019 roku. Tym razem będziemy gościć Państwa na środkowym wybrzeżu – w ŁEBIE, w Hotelu „ZDROWOTEL”. Obrady, spotkanie towarzyskie, wyżywienie i noclegi będą się odbywały w jednym miejscu, co z pewnością zapewni miłą atmosferę i komfort pobytu na Zjeździe.

Spotykamy się w piątek i po zakwaterowaniu zapraszamy na pokazy prezentacji z wypraw i wycieczek przyrodniczych. Zachęcamy do przygotowania prezentacji multimedialnych o tej tematyce (zgłaszając to do organizatora – zjazdpro9@op.pl).
Głównym dniem Zjazdu będzie sobota, gdy planujemy zaprezentowanie kilkunastu wystąpień dotyczących badań nad awifauną Pomorza lub też prac o charakterze przeglądowym czy metodycznym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania i przedstawienia wyników z badań i akcji terenowych poświęconych awifaunie naszego regionu (zgłaszając to do organizatora – zjazdpro9@op.pl).
Stałymi punktami Zjazdu będą informacje o postępach prac nad Pomorskim Atlasem Ornitologicznym, analiza danych gromadzonych na naszej Kartotece czy prezentacja dotycząca stwierdzeń rzadkich gatunków obserwowanych na Pomorzu w ostatnim roku. Ponadto dla aktywnych autorów wpisów do kartoteki przewidujemy uhonorowanie ich znaczkami Pomorskiego Regionu Ornitologicznego.
W ostatnim dniu wszyscy chętni mogą spędzić czas na obserwacjach ptaków morskich (seawatching).
Ostateczny termin zgłaszania prezentacji naukowych i sprawozdań z wypraw – 20 lutego 2019 roku.

Terminy i formalności:
W oddzielnym załączniku znajduje się Karta Zgłoszenia na Zjazd, którą należy wypełnić i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2019 roku na podane w niej adresy mailowe. Ponadto do tego czasu należy dokonać rezerwacji poprzez wpłacenie zaliczki na poczet uczestnictwa w zjeździe.

Karta zgłoszeniowa
Komunikat I
Strona wydarzenia na Facebook: https://www.facebook.com/Zjazd-Pomorskiego-Regionu-Ornitologicznego-508880949519664/

Dane kontaktowe: zjazdpro9@op.pl
W sprawach merytorycznych związanych ze Zjazdem wyjaśnień udzielać będzie
Jacek Antczak +48 604 402 114.
W sprawach związanych z zakwaterowaniem informacje dostępne: info@zdrowotel.pl.