Powstanie Pomorskiego Regionu Ornitologicznego

Dnia 5 lutego 2011 w Stacji Morskiej w Helu doszło do spotkania w sprawie powstania Pomorskiego Regionu Ornitologicznego oraz przygotowania strategii działania w regionie, a w dalszej perspektywie wydania Monografii Ptaki Pomorza. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 15 osób z trzech „subregionów” (Pomorze Zachodnie, Środkowe, Gdańskie).

Najważniejsze ustalenia i wnioski:
1. Określono granice Pomorskiego Regionu Ornitologicznego.
2. Przygotowanie wersji elektronicznej kartoteki Pomorskiego Regionu Ornitologicznego oraz przyjaznego programu do jej obsługi.
3. Powstanie witryny internetowej regionu, która będzie platformą informacyjną z obserwatorami. Witryna powstanie w ramach istniejącej strony internetowej pisma Ptaki Pomorza: www.ptakipomorza.pl. Będzie ona zawierała informacje o granicach regionu, kartotece, akcjach inwentaryzacyjnych i sprawach bieżących.
4. Ustalono strategię badań zmierzającą do powstania w roku 2020 Monografii Faunistycznej Ptaki Pomorza. Zasadnicze elementy niezbędne do powstania tego opracowania to m.in.: coroczne regionalne akcje faunistyczne (zakończone publikacjami), aktywny i progresywny udział w programach monitoringowych odbywających się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (szczególnie MPPL – zwiększenie liczby powierzchni w regionie), podsumowywanie w postaci publikacji dotychczas zebranych materiałów z regionu, coroczne wydawanie pisma Ptaki Pomorza, coroczne Zjazdy Ornitologów Pomorza.
5. Przygotowanie bibliografii ornitologicznej Pomorza.
6. Ustalono wzór i zasady przyznawania odznaki „Pomorski Region Ornitologiczny” dla najaktywniejszych współpracowników w regionie.
7. Ustalono terminy corocznych spotkań roboczych podsumowujących bieżący sezon (początek grudnia) i Zjazdów Ornitologów Pomorza (pierwsza połowa lutego).
8. Ustalono, że w roku 2010 przeprowadzone zostaną w regionie następujące akcje: inwentaryzacja kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus (koordynatorzy: Ł. Ławicki, C.
Wójcik, M. Ziółkowski); inwentaryzacja stanowisk lęgowych sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons (koordynatorzy: J. Antczak, S. Bzoma, S. Guentzel)
– inwentaryzacja mew i rybitw (śmieszka Larus ridibundus, mewa pospolita L. canus, rybitwa czubata Sterna sandvicensis, rybitwa rzeczna S. hirundo, rybitwy z rodzaju Chlidonias)
(koordynatorzy: J. Antczak, S. Bzoma, Z. Kajzer, P. Zieliński)
9. Ustalono, że następne robocze spotkanie grupy koordynującej działania w regionie, podsumowującej bieżący sezon odbędzie się na początku grudnia 2011 w Wicku k. Łeby, natomiast II Zjazd Ornitologów Pomorza w lutym 2012 nad Zatoką Gdańską.
Hel, 5 luty 2011
Jacek Antczak, Szymon Bzoma, Sebastian Guentzel, Zbigniew Kajzer, Bogusław Kotlarz, Łukasz
Ławicki, Dominik Marchowski, Włodzimierz Meissner, Adam Mohr, Grzegorz Neubauer, Piotr
Rydzkowski, Arkadiusz Sikora, Piotr Zieliński, Piotr Zięcik, Marek Ziółkowski